Privacy Policy

“Vanille en meer” verbindt zich ertoe jouw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels een bestelling afsluit en om jou vrijblijvend informatie over onze producten toe te sturen.

Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook jouw e-mailadres door. Dit e-mailadres kan voor commerciële doeleinden worden gebruikt binnen “Vanille en meer”. Je kan jezelf hiervoor ten allen tijde afmelden.

Wij behandelen jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan jouw gegevens die wij in de klantenlijst van “Vanille en meer” bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en je kan weigeren dat “Vanille en meer” jouw gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: “Vanille en meer”, Klantendienst – Verrieststraat 43, 8540 Deerlijk.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Jouw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, “Vanille en meer” heeft dus geen toegang tot jouw paswoord. “Vanille en meer” respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Je hebt toegang via jouw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens op onze webshop ter consultatie, wijziging of verwijdering.

Copyright © 2017 Magento, Inc. All rights reserved.